Satın Almadan Önce Event lojistiği Things To Know

        Belirlenen route çekim? dahilinde belirlenen noktalara sevkiyat?n gerçekle?tirilmesi,THERMOLOG arac?l???yla maruz ihtimam ve servisler kapsam?nda ki?isel bilgileriniz maslahatlenmesine müteallik verdi?iniz izinleri her hengâm ba??rsakin geri alabilirsiniz.Bu kutucu?u maslahataretleyerek Ferdî Verilerin ??lenmesi Tenvirat ve Isteme

read more

Kampanya tanıtım lojistiği Günlükler

•Çekili? kapsam?nda ferdî verilerinizin konulenmesine üzerine detayl? fen ba??rsakin Tenvirat Metnimizi inceleyebilirsiniz.THERMOLOG onat uygulay?m bilimi ve dahili vetireleri kullanarak ?ahsi verilerinizin emniyetli?ini koruma geçirmek ve ki?isel verilerinize yetkisiz eri?imi hapsetmek için vacip özeni gösterecektir. Fakat THERMOLOG tek m

read more

5 Temel Unsurları için Kampanya tanıtım lojistiği

Lojistik Eleman? pozisyonu ile ait daha detayl? haber ba?lamak evet da ba?ka i? f?rsatlar?n? tetkik etmek kar?nin adidaki sayfalar? inceleyebilirsiniz.Bu bilgi müdafaa beyan? bizim web sitemizi ziyaret etti?inizde ne tür detaylar? kaydetti?imizi ve onlar? kesinlikle kulland???m?z? aç?klamaktad?r. Bu beyan ECL?T B?L???M H?ZMETLER?’ne ait s?f?r

read more

Bir Unbiased Görünüm Kampanya tanıtım lojistiği

Kullan?c?, sadece ECL?T B?L???M H?ZMETLER? üzerindeki icra ve verilerinden sorumludur. Kullan?c? ustal?kbu kavil ile ECL?T B?L???M H?ZMETLER?’nin, sözle?menin ihlali nedeniyle do?an her türlü pert, maliyet ve masraf?n? tazmin etmeyi, lisans?n kavil ko?ullar?na orant?l? olarak rastgele bir zarara sebebiyet vermeyecek ?ekilde tasarruf? ve sözl

read more